Politidirektoratet besøker Tolkesentralen

Mandag 22. mai var Politidirektoratet på referansebesøk hos Tolkesentralen i forbindelse med direktoratets kommende arbeid med tolkefaglige spørsmål, herunder tjenesteorganisering og kvalitetssikring. POD ønsket informasjon om hvilke kartlegginger Tolkesentralen gjorde i forkant av etablering, og gjennomføringen av disse kartleggingene. Under besøket ble Tolkesentralens målsettinger, organisering, arbeidsformer og måloppnåelse gjennomgått, og videre planer for politietatens arbeid med tematikken ble gjennomgått og diskutert. Avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring, seksjon for styring og implementering tok initiativ til besøket, og sammen med dem deltok også representanter fra Oslo politidistrikt, Kripos, Utrykningspolitiet, Politiets sikkerhetstjeneste og Politiets fellestjenester. Tolkesentralen ønsker Politidirektoratet lykke til med et … Fortsett å les Politidirektoratet besøker Tolkesentralen