Treårsrapport Tolkesentralen (2015-2017)

Tolkesentralen ble etablert i egenregi av Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus i 2014 med en visjon om å benytte kvalifiserte tolker til levere gode tolketjenester av høy kvalitet for å bidra til en likeverdig helsetjeneste. Oppstarten av prosjektet mottok støtte fra Helse Sør-Øst.

Tolkesentralen leverte de første tolkeoppdragene i november og desember 2014. Denne treårsrapporten dekker perioden fra januar 2015 til desember 2017, og viser Tolkesentralens utvikling og drift i denne perioden. Tolkesentralen har i perioden gått fra å tilby tolking på 7 språk til Ullevål (en del av Oslo universitetssykehus), til å tilby 76 språk til alle avdelinger ved de tre samarbeidende sykehusene (OUS, Ahus og Sunnaas sykehus). Oppdragsmengden har økt fra 59 oppdrag i uka de første ukene i 2015, til 842 oppdrag i uka mot slutten av 2017.

I forbindelse med Likeverdsprosjektets kartleggingsarbeid ble et antall tolker invitert til et møte våren 2012 for å drøfte aktuelle tema. Om tolking i helsesektoren i dag, står følgende i møtereferatet:

«Generelt oppfattet tolkene helsevesenet som en lite konkurransedyktig arbeidsplass i dag. Årsaken ligger i lave timesatser og kort varighet på oppdragene. Avlysningsreglene er urimelige. Det er mye avlysninger og mye administrativt rot. Dårlig informasjon om oppdragets tema i forkant, dårlig grunnlag for faglige/språklige forberedelser (…) Kvalifiserte tolker brukes i liten grad, og dette vanskeliggjør samarbeidsforholdene mellom tolker og helsepersonell på grunn av mangel på tillitt til tolkenes profesjonalitet» (Likeverdsprosjektet 2012: 2).

I denne rapporten ser vi på utvikling og måloppnåelse i forhold til dette før-bildet. Først ser vi på om sykehusene har evnet å rekruttere kvalifiserte tolker til å dekke behovet for tolking sammenlignet med før-situasjonen og måltallene før oppstart. Deretter ser vi på utviklingen i oppdragsmengde samlet så vel som på ulike språk. Og sist ser vi på en del faglige og organisatoriske forhold og løsninger.

I kartleggingen i forkant av opprettelsen av Tolkesentralen fant man at tolkeoppdragene ved Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus i all hovedsak ble utført av personer helt uten tolkefaglige kvalifikasjoner. I 2011 var det et privat tolkebyrå (Noricom, senere Salita) som formidlet tolker til sykehusene. Da ble  1% av oppdragene utført av statsautoriserte tolker, 8% av oppdragene utført av tolker med tolkeutdanning, og 91% utført av personer uten tolkeutdanning. I 2017 ble 46 % av oppdragene utført av statsautoriserte tolker, og 52 % av oppdragene ble utført av tolker med tolkeutdanning. I overkant av 2 % av oppdragene ble utført av øvrige personer. 

 

TS treårsrapport 2015-2017

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s