Velferdsprofitører på tolkefeltet: Legen skal fortelle mor at barnet ikke kommet til å overleve. Legen snakker ikke mors språk, må ha tolk. God idé å legge ut på anbud?

I 2014, rett før Tolkesentralen startet opp ved OUS, Ahus og Sunnaas sykehus, ble det gjennomført en undersøkelse blant de ansatte om erfaring med tolketjenester ved sykehuset og ønsker for fremtiden. I undersøkelsen ble det ikke stilt spesifikke spørsmål om … Fortsett å les Velferdsprofitører på tolkefeltet: Legen skal fortelle mor at barnet ikke kommet til å overleve. Legen snakker ikke mors språk, må ha tolk. God idé å legge ut på anbud?