Forfatterarkiv

Jeg trener roboter og leker med ord.

 • Teknologi kvalitetssikrer ikke tjenestene

  «Med rask teknologisk utvikling skal tolking via video løse mange utfordringer. Men er skjermtolking en teknologisk vidundermedisin, eller er det placebo?» spør Maria Wattne og Jessica P. B. Hansen i en kronikk i Dagens Medisin. Kronikken svarer til en artikkel… Les mer ›

 • Skjermtolking som en del av en helhetlig tilnærming

  For at fjerntolking skal kunne bidra til å sikre god kommunikasjon i offentlig sektor, må også den faglige oppfølgingen av tolker og tolkebrukere styrkes. Det å øke bruken av skjermtolking i offentlig sektor på en måte som samtidig kan ivareta et overordnet mål om god kommunikasjon, bør derfor gjøres gjennom en helhetlig tilnærming til tolking som en del av oppgaveløsingen i offentlig sektor.

 • Skjermtolking – et spørsmål om organisering eller teknologi?

  Hvis videoteknologi skal gi økt tilgang til tolketjenester og være et egnet alternativ til Google Translate og applikasjoner som beskrives som tolkeUber, krever det en koordinert innsats i offentlig sektor, hvor skjermtolking blir satt i system i langt større grad… Les mer ›

 • Skjermtolking – når tolken er et annet sted

  Er folk mer betenkte når det kommer til å bruke videoteknologi til studentveiledning og pasientsamtaler enn til tolking av de samme samtalene? Kunnskapsoppsummeringen fra prosjektet «Skjermtolking – når tolken er et annet sted» tar for seg ulike tilnærminger til bruk av… Les mer ›

 • Tolking i gruppebaserte tilbud

  I 2015 inviterte Aker helsearena, en samarbeidsplattform for Oslo universitetssykehus, Helseetaten i Oslo kommune og Sunnaas sykehus, helsepersonell og tolker til workshop for å utforske temaet tolking i gruppebaserte tilbud. Workshopen hadde fokus på gruppe som verktøy i behandlingssituasjoner og… Les mer ›