AIIC Norden besøker Tolkesentralen

AIIC, den internasjonale organisasjonen for konferansetolker, arrangerte sitt årlige nordiske møte ved Tolkesentralen 26. august. Leder Hanne Maritsdatter Løfsnes tok i mot gjestene, som fikk en grundig gjennomgang av bakgrunnen for opprettelsen av Tolkesentralen, hvordan Tolkesentralen er organisert og hvordan vi jobber med tolkefaglige spørsmål. «Hvordan man kan anvende tankesettet, innstillingen og kvalitetskravene fra konferansetolking var til stor inspirasjon. Ikke minst var vi imponert over at man faktisk kan få gjennomslag for en sånn modell innen det offentlige og over pågangsmotet til alle de involverte for å få sentralen opp og gå. Hannes engasjerte formidling smittet også over på deltakerne,» … Fortsett å les AIIC Norden besøker Tolkesentralen

Den danske Rigsrevisionen besøker Tolkesentralen

Den danske Rigsrevisionen besøkte Tolkesentralen 18. august i forbindelse med sin utredning av tolkefeltet i Danmark. De hadde en rekke spørsmål til rapporten om sykehusenes erfaringer med bestilling av tolk fra private formidlingsbyråer, samt om Tolkesentralens organisering og drift. Førsteamanuensis Bente Jacobsen … Fortsett å les Den danske Rigsrevisionen besøker Tolkesentralen

Politidirektoratet besøker Tolkesentralen

Mandag 22. mai var Politidirektoratet på referansebesøk hos Tolkesentralen i forbindelse med direktoratets kommende arbeid med tolkefaglige spørsmål, herunder tjenesteorganisering og kvalitetssikring. POD ønsket informasjon om hvilke kartlegginger Tolkesentralen gjorde i forkant av etablering, og gjennomføringen av disse kartleggingene. Under … Fortsett å les Politidirektoratet besøker Tolkesentralen

Skjermtolking som en del av en helhetlig tilnærming

For at fjerntolking skal kunne bidra til å sikre god kommunikasjon i offentlig sektor, må også den faglige oppfølgingen av tolker og tolkebrukere styrkes. Det å øke bruken av skjermtolking i offentlig sektor på en måte som samtidig kan ivareta et overordnet mål om god kommunikasjon, bør derfor gjøres gjennom en helhetlig tilnærming til tolking som en del av oppgaveløsingen i offentlig sektor. Fortsett å les Skjermtolking som en del av en helhetlig tilnærming