Tolkesentralen – tolkefaglig blogg

Tolking i offentlig sektor muliggjør god kommunikasjon på tvers av språkbarrierer. Det er en nødvendig og viktig del av hverdagen for enkeltmennesker, helsepersonell og andre fagpersoner. Tolkesentralen er en seksjon i Oslo universitetssykehus som er blitt opprettet på mandat fra Helse Sør-Øst og leverer tolketjenester av høy kvalitet til Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus. I tolkefaglig blogg tar Tolkesentralen opp aktuell tematikk på fagfeltet.

tolkelogo-kort1