Innspillsmøte til ny nasjonal helse- og sykehusplan 20.6.2018. Innlegg fra Hanne Løfsnes, leder for Tolkesentralen ved OUS

Språk må ikke være en barriere for gode og likeverdige helsetjenester. Alt for få minoritetsspråklige tar ordet i forsamlinger som denne eller krever gode tolketjenester. Som ansvarlig for tolketjenesten ved Oslo universitetssykehus og en viktig støttefunksjon ved sykehuset, vil jeg derfor ta ordet på vegne av dem som mangler kunnskap om vårt helsevesen og helseinformasjonsforståelse («health litteracy») og derfor sjelden blir hørt. Rundt 14 % av befolkningen har minoritetsbakgrunn, i Oslo er det over 30 %. Selv om mange raskt lærer seg godt norsk, er ikke alltid norskkunnskapene tilstrekkelige når man er bekymret for pårørendes helse eller blir alvorlig syk … Fortsett å les Innspillsmøte til ny nasjonal helse- og sykehusplan 20.6.2018. Innlegg fra Hanne Løfsnes, leder for Tolkesentralen ved OUS